Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek bez poplatku
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka bez poplatku
2. upomínka bez poplatku
3. upomínka bez poplatku
Upomínací dopis bez poplatku